500 zł a obniżenie alimentów

Od niecałego miesiąca można składać  wnioski o przyznanie tzn. 500 +. Jest to kwota wypłacana na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  500+ według definicji ustawowej to świadczenie wychowawcze. Jest ono przyznawane celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to otrzymuje się co do zasady na drugie dziecko. W przypadku, gdy dochód rodziny jest niski można otrzymać także świadczenie na pierwsze dziecko.

Część ludzi nurtuje pytanie, czy otrzymywanie tego świadczenia wpłynie na orzeczone już alimenty na dzieci. Moim zdaniem powinno, gdyż zgodnie z ustawą celem tego świadczenia jest częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Praktyka jednak pokaże, jak do tej sprawy podejdą sędziowie. Szczególnie w sytuacji złożonego przez prezydenta projektu nowelizacji, aby 500 + nie wpływało na obniżenie alimentów. Głosy wśród prawników są podzielone.

Pierwsze wyroki w tej sprawie pojawią się pewnie dopiero za kilka miesięcy. Także będę Państwa informowała, jak kształtuje się praktyka sądów.