Szanowni Państwo,

polecam przeczytać ostrzeżenie na stronie GIODO. Dotyczy ono kwestii związanych z zostawianiem dowodów osobistych jako zastaw za narty czy łyżwy. GIODO przypomina, aby nie zostawiać w takich miejscach dowodu osobistego, gdyż żądanie zostawienia dowodu osobistego jest niezgodne z ustawą o dowodach osobistych i stanowi wykroczenie. Grozi też kradzieżą danych osobowych.
http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9713/j/pl/

Nowe repetytorium

Szanowni Państwo,
pojawiało się w sprzedaży nowe wydanie Repetytorium do prawa rodzinnego, którego jestem współautorką. Tym razem wydawca połączył je z prawem spadkowym.
https://www.ksiegarnia.beck.pl/akademicka-repetytoria-becka/id15494,Spadki-i-prawo-rodzinne.-Pytania.-Kazusy.-Tablice.-Testy.html

500 + a alimenty

Szanowni Państwo,
wszedł w życie prezydencki projekt zmiany Kodeks Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym świadczenia wychowawcze (tzn. „500 +”) nie wpływają na wysokość świadczeń alimentacyjnych. Oznacza to, że sąd nie będzie ich uwzględniał przy obliczaniu alimentów. Nie będą one mogły stanowić też podstawy do obniżenia alimentów.

moja książka

Szanowni Państwo,
pojawiła się już w sprzedaży moja książka: Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id14684,Wykonywanie-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-przez-malzonkow-pozostajacych-w-ustawowym-ustroju-malzenskim-a-ochrona-rodziny.html

13394023_1097547680312726_899779862034186586_n

500 zł a obniżenie alimentów

Od niecałego miesiąca można składać  wnioski o przyznanie tzn. 500 +. Jest to kwota wypłacana na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  500+ według definicji ustawowej to świadczenie wychowawcze. Jest ono przyznawane celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to otrzymuje się co do zasady na drugie dziecko. W przypadku, gdy dochód rodziny jest niski można otrzymać także świadczenie na pierwsze dziecko.

Część ludzi nurtuje pytanie, czy otrzymywanie tego świadczenia wpłynie na orzeczone już alimenty na dzieci. Moim zdaniem powinno, gdyż zgodnie z ustawą celem tego świadczenia jest częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Praktyka jednak pokaże, jak do tej sprawy podejdą sędziowie. Szczególnie w sytuacji złożonego przez prezydenta projektu nowelizacji, aby 500 + nie wpływało na obniżenie alimentów. Głosy wśród prawników są podzielone.

Pierwsze wyroki w tej sprawie pojawią się pewnie dopiero za kilka miesięcy. Także będę Państwa informowała, jak kształtuje się praktyka sądów.

Czy można sporządzić testament małżeński?

Często w filmach słyszy się o tzw. testamentach wspólnych, w których np. małżonkowie wspólnie w jednym dokumencie decydują co stanie się z nich majątkiem po śmierci. Taki testament jednak nie występuje w polskim prawie. Polski ustawodawca przewiduje, że testament może sporządzić wyłącznie jedna osoba. W sytuacji, gdyby jakaś para sporządziła testament wspólny, to będzie on nieważny. Oznacza to, że dziedziczenie będzie wówczas następowało na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Istnieje jednak możliwość spisania dwóch testamentów, w których dwie osoby wzajemnie powołują się do całości swoich spadków. Testament można sporządzić na zwykłej kartce papieru, we własnym domu. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany poradą prawna z zakresu testamentów proszę o kontakt.

prawo alimentacyjne

Szanowni Państwo w najnowszej książce pt. „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne” ukazał się mój artykuł pt. Zakres świadczeń alimentacyjnych określonych w ugodzie sądowej i pozasądowej.

Poniżej link to wydawnictwa:
http://www.marszalek.com.pl/…/prawo_alimentacyjne__zaga.html

Zarząd nieruchomością w postępowaniu egzekucyjnym.

Poniżej znajduje się kilka informacja ważnych zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników dotyczących egzekucji z nieruchomości należącej do małżonków.
Jeżeli małżonek albo małżonkowie nie uregulują ciążących na nich zobowiązań, może dojść do wszczęcia przeciwko nim egzekucji, w tym też do egzekucji z nieruchomości.
Komornik, rozpoczynając egzekucję, zajmuje nieruchomość. Tytuł wykonawczy (wyrok) wystarczy do zajęcia nieruchomości, jeżeli jest on wystawiony na osobę, która pozostaje w związku małżeńskim. Podejmowanie dalszych czynności uzależnione jest od tego czy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, wystawiony na oboje małżonków. Małżonek może sprzeciwić się zajęciu nieruchomości, wówczas wierzyciel w ciągu tygodnia powinien wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi. Jeżeli wierzyciel tego nie zrobi, to postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Natomiast jeżeli małżonek nie sprzeciwi się czynności komornika, to wierzyciel, który zamierza prowadzić egzekucję, do dokonania dalszych czynności musi także wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi. Nie jest jednak dyscyplinowany tygodniowym terminem. Jeżeli wierzyciel nie wystąpi do sądu z omawianym wnioskiem, to postępowanie egzekucyjne umorzy się z mocy samego prawa w ciągu roku od dokonania ostatniej czynności.
Zajęcie nieruchomości polega tylko na wezwaniu dłużnika do zapłaty w terminie dwóch tygodni oraz jednoczesnym przesłaniu do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji.
Kolejnym etapem egzekucyjnym, który może być wykonany tylko wówczas, gdy wierzyciel dysponuje klauzulą wykonalności nadaną przeciwko obojgu małżonkom, jest powierzenie zajętej nieruchomości w zarząd.

nowy artykuł

Zapraszam do lektury mojego nowego artykułu:

12301525_986972104703618_4683384247386565379_n

doktorat

Szanowni Państwo,
z radością informuję, że w piątek obroniłam w Polskiej Akademii Nauk swoją pracę doktorską i uzyskałam stopień doktora nauk prawnych.