Kancelaria

dr Anna Urbańska – Łukaszewicz – radca prawny

ja-2
Radca prawny dr Anna Urbańska-Łukaszewicz to absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Ponadto radca prawny jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach, praktykując w sądach, czy Studenckiej Poradni Prawnej. Zdała egzamin z języka angielskiego TOLES Higher. W 2015 r. radca prawny Anna Urbańska-Łukaszewicz uzyskała stopień doktora nauk prawych.

Publikacje:

 • Wykorzystanie DNA w sądowym ustalaniu ojcostwa (http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=169)
 • Refleksje o oświadczeniach pro futuro. Voluntas aegroti suprema lex esto? (Współczesne wyzwania bioetyczne), C.H. Beck 2010.
 • Przyszłość Rodzinnego Prawa Majątkowego w Europie. Sprawozdanie z Czwartej Konferencji CEFL (Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cambridge, 8-10.04.2010), Państwo i Prawo 2010, nr 11, Współautorka
 • Refleksje o przyszłości rodzinnego prawa majątkowego w Europie (współautorka), Rodzina i Prawo 2011, nr 17-18
 • Wpływ nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 r. na sytuację prawną małoletniej matki Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze nr 22, Szczecin 2010
 • Współautorka (z dr M. Łączkowską, dr A.N. Schulz) – Repetytorium do prawa rodzinnego, C.H. Beck 2011
 • Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich? Rodzina
  i Prawo 2012, Nr 23
 • Zakres uprawnienia małżonka do mieszkania będącego własnością współmałżonka,  Studia Prawnicze 2013, nr 4
 • Przenoszenie nieruchomości z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny,  Acta Iuris Stetinensis  2014, nr 5
 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Rodzina i Prawo 2014, nr 29 (współautorka)
 • Zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego i służącą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, Acta Iuris Stetinensis  2014, nr 6
 • Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich? Głos w dyskusji, Acta Iuris Stetinensis  2014, nr 6
 • Sprawozdanie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach (Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczecin 18.10.2013 r.),  Państwo i Prawo 2015, nr 3
 • Współautorka (z dr M. Łączkowską, dr A.N. Schulz) – Repetytorium do prawa rodzinnego, C.H. Beck 2015, wyd. 2
 • Zastosowanie art. 231 k.c. w sprawie o podział majątku wspólnego w: M. Nazar (red), Prawo cywilne- Stosowanie, Wykładnia i Stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodziny Profesora Jerzego Ignatowicza; Lublin 2015
 • Zakres świadczeń alimentacyjnych określonych w ugodzie sądowej i pozasądowej w: Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne” , J. Łukasiewicz i I. Ramus (red.) Toruń 2015
 • Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny, Warszawa 2016
 • Przyszłość rejestrowanych związków partnerskich. Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji w Cambridge, 10-11.07.2015 r., Państwo i Prawo 2016, Nr 7
 • Spadki i prawo rodzinne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy (współautorka), 2016
 • Skutki odwołania darowizny, która weszła do majątku wspólnego, w stosunku do jednego z małżonków w: Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym , red. J. Łukasiewicz, A. Arkuszewska, A. Kościółek, Toruń 2017
 • Współautorka (razem z prof. M. Andrzejewskim, A.N. Schulz, M. Łączkowską) Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja – postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego w: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red). O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017
 • Prawo i obowiązek małżonka współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym w: M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, P. Sobczyk (red.) Prawa i obowiązki członków rodziny, Warszawa 2017
 • Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w: J. Łukasiewicz, M. Załucki (red.) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Toruń 2018
 • Sytuacja prawna małoletnich rodziców w zakresie możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej, Studia Prawnicze KUL 3 (87) 2021

adwokat Barbara Szubert

ks16-2510-b-01a-mniejszy-plik

Adwokat Barbara Szubert jest absolwentką Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką w Poznaniu, a po zdanym egzaminie adwokackim została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Adw. Barbara Szubert posiada wieloletnie doświadczenie pracy w kancelarii adwokackiej. Stąd jej kancelaria adwokacka zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym, prowadzeniem spraw na etapie przedsądowym, jak i zastępstwem procesowym Klientów przed Sądami w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.  Adwokat Barbara Szubert w 2010 roku ukończyła specjalistyczne szkolenie dla mediatorów. Pani Mecenas biegle włada językiem angielskim, a w 2008 roku zdała egzamin z prawniczego języka angielskiego „Toles”.