prawo alimentacyjne

Szanowni Państwo w najnowszej książce pt. „Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne” ukazał się mój artykuł pt. Zakres świadczeń alimentacyjnych określonych w ugodzie sądowej i pozasądowej.

Poniżej link to wydawnictwa:
http://www.marszalek.com.pl/…/prawo_alimentacyjne__zaga.html