Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism oraz prowadzeniem spraw sądowych z zakresu:

 • prawa cywilnego:
  • prawo zobowiązań m.in. opiniowanie umów, dochodzenie zwrotu wierzytelności, analiza treści umów
  • prawo rzeczowe m.in. zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności
  • prawo spadkowe m.in. stwierdzenia nabycia spadku, podział spadku, realizacja obowiązków wynikających z zapisów testamentowych, powództwa o zachowek i inne sprawy spadkowe
 • prawa rodzinnego m.in. rozwody, separacje, alimenty, podział majątku między byłymi małżonkami, rozdzielność majątkowa między małżonkami, konflikty między rodzicami z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów, sprawy opiekuńcze
 • prawa pracy m.in. spory związane z wypowiadaniem umów o pracę
 • prawa administracyjnego m.in. odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA
 • prawa handlowego m.in. zakładanie spółek, zmiana ich umów i statutów, przekształcenia własnościowe, zmiana formy prawnej, podziały, łączenia spółek handlowych, likwidacje, obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Kancelaria prowadzi także szkolenia z różnych dziedzin prawa np. z zawierania umów, nowelizacji przepisów.