Prawo i obowiązek małżonka zarządu majątkiem wspólnym.

Szanowni Państwo,
w nowej publikacji Prawa i obowiązki członków rodziny znajduje się mój artykuł pt. Prawo i obowiązek małżonka do współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnych. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

bty