Komornik a VAT

Szanowni Państwo, ważna informacja dla dłużników.

Komornik sądowy, który prowadzi egzekucję, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Orzekł tak Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów (sygn. akr III CZP 55/16). W praktyce oznacza to, że gdyby komornik postąpił wbrew orzeczeniu i doliczył VAT zasadna wydaje się skarga na czynności komornika. Wnosi się ją w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o czynności, w tym przypadku od dnia otrzymania postanowienia komornika. Opłata od skargi wynosi 100 zł  i wnosi się ją bezpośrednio do komornika.