nowe pozycje książkowe

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż pojawiły się dwie ciekawe publikacje na rynku wydawniczym. W pierwszej „Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym” pod red. J. Łukasiewicza, A. Arkuszewskiej i A. Kościółek znajduje się mój artykuł pt. Skutki odwołania darowizny, która weszła do majątku wspólnego, w stosunku do jednego z małżonków. W drugiej publikacji: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, pod red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska jestem współautorką tekstu Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja – postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego.